Βίδες κουφωμάτων FEX

Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα βιδών τεχνολογίας FEX για τους κατασκευαστές κουφωμάτων.

 • FEX? – KS
  Για βίδωμα των μηχανισμών
  περισσότερα
 • FEX? – P
  Για σύνδεση πλαστικών προφίλ μεταξύ τους.
  περισσότερα
 • FEX? – RS
  Για εύκολη , γρήγορη και κυρίως ασφαλή στήριξη των οδηγών των ρολών στην κάσα του κουφώματος.
  περισσότερα
 • FEX? – A
  Αυτοδιάτρητες βίδες για το βίδωμα του οπλισμού των προφίλ.
  περισσότερα