Για θέματα εξαγωγών

Θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο να αναφέρετε όλα τα στοιχεία που έχετε στην διάθεση σας ( π.χ. Αριθμό παραγγελίας , Αριθμό τιμολογίου κ.λ.π.).
Email:
chryssa@eurotechnica.gr

Για θέματα λογιστηρίου

Θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο να αναφέρετε όλα τα στοιχεία που έχετε στην διάθεση σας ( π.χ. Αριθμό παραγγελίας , Αριθμό τιμολογίου κ.λ.π.).
Email:
sales@eurotechnica.gr

Για τεχνική υποστήριξη

Θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο και θα βοηθούσε πολύ, εάν αποστέλλατε όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με το θέμα που σας απασχολεί (π.χ. Σχέδια, κωδικούς κ.λ.π.).
Email:
support@eurotechnica.gr

Γενικές πληροφορίες

Θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο να αναφέρετε όλα τα στοιχεία που έχετε στην διάθεση σας. Email: info@eurotechnica.gr

Για θέματα Software

Για ζητήματα λογισμικού, προγράμματα ROTO WInBus, παρακαλώ επικοινωνήστε: zisis@eurotechnica.gr