Συμμετοχή στη MEDWOOD 29 Μαρτίου – 01 Απριλίου 2012. Αθήνα – Ελλάδα