Συμμετοχή στη HELEXPO 21-24 Φεβρουαρίου 2013 Θεσσαλονίκη – Ελλάδα