Geze OL – Hautau Primat

Geze  OL 90  – Hautau Primat

Οι μηχανισμοί PRIMAT σχεδιάστηκαν για την λειτουργία κουφωμάτων που δεν μπορούμε να προσεγγίσουμε εύκολα όπως φεγγίτες ,υπέρθυρα ,παράθυρα σε υπόγειους χώρους κλπ Η μεγάλη εμπειρία σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία της HAUTAU μας δίνει την δυνατότητα να ασφαλίσουμε περιμετρικά ακόμη και τους φεγγίτες διασφαλίζοντας ένα πολύ υψηλό επίπεδο ασφάλειας. Η λειτουργία των μηχανισμών PRIMAT είναι τόσο μηχανική, με αρθρωτή λαβή η μανιβέλα, όσο και ηλεκτρική με διακόπτη η και τηλεχειρισμό.