Βιδωτοί μεντεσέδες

Βιδωτοί μεντεσέδες με πίρους τριών διαμέτρων εξασφαλίζουν την σταθερή στήριξη της πόρτας και άψογη λειτουργία σε βάθος χρόνου.

Σε διάφορα μεγέθη αλλά και σε διάφορες εκδόσεις εξυπηρετούν άριστα κάθε σύγχρονη λειτουργική αλλά αισθητική απαίτηση.