Κόλλα γωνιάστρας

MONTAGEFIX PU

Η κόλλα γωνιάστρας Montagefix PU , είναι ένα ισχυρό συγκολλητικό πολυουρεθανικής βάσης, χωρίς διαλύτη, ταχείας ωρίμανσης, κατάλληλο για συγκόλληση πλαισίων αλουμινίου με χρήση γωνιάστρας. Η Montagefix PU στεγνώνει και διογκώνεται μέσω της αντίδρασης με την υγρασία του αέρα και σχηματίζει μια ισχυρή,ανθεκτική και αδιάβροχη σύνδεση.

Συμμορφώνεται με το Ευρωπαϊκό standard EN 204/205 D4.