Geze OL – Hautau Primat

GEZE OL 90 – HAUTAU PRIMAT

Οι μηχανισμοί PRIMAT σχεδιάστηκαν για την λειτουργία κουφωμάτων που δεν μπορούμε να προσεγγίσουμε εύκολα όπως φεγγίτες, υπέρθυρα, παράθυρα σε υπόγειους χώρους κλπ. Η μεγάλη εμπειρία σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία της HAUTAU μας δίνει την δυνατότητα να ασφαλίσουμε περιμετρικά ακόμη και τους φεγγίτες διασφαλίζοντας ένα πολύ υψηλό επίπεδο ασφάλειας. Η λειτουργία των μηχανισμών PRIMAT είναι τόσο μηχανική, με αρθρωτή λαβή η μανιβέλα, όσο και ηλεκτρική με διακόπτη η και τηλεχειρισμό.