Φύλλα 230x280mm (140)

  • Backing – A-wt flexible latex paper
  • Grain –silicon carbide (SIC)
  • Bonding – resin over resin
  • Coating – open
  • Antistatic zinc-stereate coating

Εφαρμογές ξύλο/ βερνίκι (επιπλοποιία)