Ρολά H116mmx25m (640)

  • Backing – J-wt strong cloth
  • Grain – Aluminium oxide (ALOX)
  • Bonding – resin over resin
  • Coating – close

Εφαρμογες ξύλο/ μέταλλο

Κατηγορία: