Λειαντικά Σφουγγαράκια 920 {4-πλευρα} 120x70x25mm Combi