Κατωκάσια για ξύλινες πόρτες

Μια πλήρη σειρά απο ειδικά προφίλ αλουμινίου εξασφαλίζουν την πλήρη στεγανοποίηση ξύλινων πορτών διαφορετικών προφίλ.