Η εταιρία FAPIM-DOMATIC ιδρύθηκε το 1996 και ανήκει στον όμιλο Euroinvest Group.Κύριο αντικείμενο της εταιρίας είναι το σύστημα ανεμοφραχτών πτώσεως Igloo με διπλό ελατήριο που εξασφαλίζει την πλήρη στεγανοποίηση του κάτω μέρους της πόρτας. Το σύστημα Igloo είναι πιστοποιημένο από το Γερμανικό ινστιτούτου ελέγχου υλικών MPA του Dortmund και καλύπτει τις απαιτήσεις πορτών για ηχομόνωση, περιορισμό της μεταφοράς καπνού καθώς επίσης και σε πυράντοχες πόρτες.

Στο πρόγραμμα της Fapim – Domatic περιλαμβάνονται τα προϊόντα

  • Ανεμοφράχτες πτώσεως IGLOO
  • Ανεμοφράχτες πτώσεως IGLOO COMPACT

Πιστοποιητικά

Η εταιρία DOMATIC SRL είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001 : 2008