Για πάνω από εβδομήντα χρόνια και με παρουσία σε σαράντα πέντε χώρες σε όλον τον κόσμο η εταιρία Herman Gutmann Werke καλύπτει κάθε απαίτηση σε προφίλ αλουμινίου υψηλής ποιότητος. Η Γερμανική εταιρία Gutmann διαθέτει ένα μεγάλο πρόγραμμα προφίλ αλουμινίου για ξύλινα κουφώματα αλλά και ένα ολοκληρωμένο σύστημα προφίλ για κουφώματα Ξύλο-Αλουμίνιο.

Στο πρόγραμμα της HERMANN GUTMANN Werke AG περιλαμβάνονται :

  • Νεροσταλλάκτες για ξύλινα κουφώματα
  • Ποδιές αλουμινίου

Πιστοποιητικά

Η εταιρία HERMANN GUTMANN Werke AG είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2015