Τα τελευταία τριάντα χρόνια το Europrofili group δραστηριοποιείται στον σχεδιασμό και την παραγωγή ειδικών προφίλ αλουμινίουκαθώς επίσης και άλλων περιφερειακών εξαρτημάτων για ξύλινα κουφώματα. Η μεγάλη εμπειρία των στελεχών του Europrofili group και η σε βάθος γνώση των αναγκών των ξυλίνων κουφωμάτων σε συνδιασμό με τον έξυπνο και πρωτοπορειακό σχεδιασμό, έκανε τα προϊόντα του Europrofili group να κατέχουν κυρίαρχη θέση στην Ευρωπαϊκή αγορά.

 Στο πρόγραμμα του Europrofili group περιλαμβάνονται :

  • Νεροσταλλάκτες για ξύλινα κουφώματα.
  • Κατωκάσια για ξύλινες πόρτες.
  • Οδηγοί για συρόμενα κουφώματα.
  • Λάστιχα για ξύλινα εξωτερικά κουφώματα.
  • Λάστιχα για ξύλινες πόρτες.

Πιστοποιητικά

Ο όμιλος επιχειρήσεων Europrofili Group S.p.A είναι πιστοποιημένος κατά :